Materiał Partnera

Geodezyjna obsługa inwestycji . Co obejmuje?

Geodezyjna obsługa inwestycji . Co obejmuje?

Przy wszystkich inwestycjach budowlanych niezbędna jest geodezyjna obsługa. Sytuacja ta dotyczy nie tylko budownictwa ogólnego przemysłowego, ale także inwestycji, które wiążą się z budową infrastruktury, takiej jak koleje, drogi, ulice, wiadukty, mosty, lotniska, drogi wodne, porty morskie i rzeczne, przewody podziemne, naziemne, napowietrzne, obiekty rekreacyjne i sportowe, czy urządzenia inżynieryjne. Czym więc dokładnie jest geodezyjna obsługa inwestycji i co obejmuje?

Czym jest geodezyjna obsługa inwestycji i na czym polega?

Geodezyjna obsługa inwestycji to pojęcie dość szerokie i określa wszystkie czynności, które wykonuje się w trakcie realizacji wszelkich inwestycji budowlanych. Zakres tych prac jest jednak zależny od umowy zawartej pomiędzy inwestorem i geodetą. Prace te opierają się zazwyczaj na planowaniu, projektowaniu, budowie i rozbiórce obiektów budowlanych. Do zadań geodezyjnej obsługi inwestycji zalicza się przede wszystkim opracowanie dokumentacji dla projektanta, czyli wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokonanie pomiarów, które mają na celu wyznaczenie położenia obiektu budowlanego, tj. tyczenie obiektów budowlanych.

Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych obejmuje także wykonywanie pomiarów geodezyjnych w trakcie trwania budowy, czyli dokonywanie pomiarów kontrolnych oraz wykonywanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, czyli mierzenie obiektów, które zostały już wykonane na budowie. Obsługa ta wiąże się jednak nie tylko z wykonywaniem pomiarów w terenie, ale również z opracowaniem i sprawdzeniem dokumentacji projektowej. Prace te obejmują ewidencję gruntów i budynków, prowadzenie baz danych informacji przestrzennych oraz przygotowywanie specjalistycznych dokumentacji opartych na inwentaryzacji powykonawczej. Podsumowując, geodezyjną obsługę inwestycji można podzielić na pomiary terenowe, prace biurowo – obliczeniowe i fotogrametryczne.

Prawo geodezyjne a obsługa inwestycji

O geodezyjnej obsłudze inwestycji mówi się przede wszystkim w kontekście przedsięwzięć związanych z budownictwem przemysłowym, wodnym, ogólnym, osiedlowym i indywidualnym. Pojęcie to obejmuje także budowę dróg, linii kolejowych, ulic, autostrad i wielu innych. Wszystkie te kwestie są określone w odpowiednich przepisach. Najważniejsze przepisy znajdują się w prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz w prawie budowlanym.

Według geodety z firmy geodezyjnej Format: Wiele ważnych regulacji prawnych znajduje się także w prawie wodnym, energetycznym, w ustawach o gospodarce nieruchomościami, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sieciach telekomunikacyjnych lub o wspieraniu i rozwoju usług. Geodeci wykonujący obsługę inwestycji muszą dokładnie znać aktualne przepisy prawa. Potrzebne są do tego także stosowne uprawnienia.

Geodezyjna obsługa inwestycji nie dotyczy jednak jedynie procesów budowy. Jeszcze przed rozpoczęciem prac geodeta musi wykonać prace, które prowadzą do wytyczenia budowli na terenie budowy. W ten sposób zapewnia się obiektom odpowiednie usytuowanie. Jest to bardzo istotne zwłaszcza wtedy, gdy na działce znajduje się już jakiś budynek. W trakcie budowy geodeci kontrolują prawidłowość wykonywanych prac i opisują je w dzienniku budowy. W celu oddania budynku do użytkowania prace wykonuje się ponownie w ramach inwentaryzacji powykonawczej.

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję