Materiał Partnera

Rodzaje badań geologicznych i kiedy się je wykonuje

Rodzaje badań geologicznych i kiedy się je wykonuje

Badania geologiczne to pomiary gruntu wykonywane przeważnie przed rozpoczęciem inwestycji.  Umożliwiają one dokładny opis podłoża, na którym stanie budynek. Nie są one prawnie wymagane, jednak w przypadku niektórych projektów budowlanych dokumentacja geotechniczna będzie podstawą rozpoczęcia inwestycji. Czym są badania geologiczne i w jakich sytuacjach się je wykonuje? Czytaj dalej!

Czym są badania geologiczne?

Badania geologiczne to zespół czynności i działań, które mają na celu określenie warunków fizycznych i mechanicznych gruntu. Daje to możliwość odpowiedniego zaprojektowania budynku, w szczególności jego elementów konstrukcyjnych – tak, aby zwiększyć jego stateczność i wytrzymałość w odniesieniu do specyfiki i zagrożeń płynących z rodzaju i jakości gruntu.

„W zakres badań geologicznych wchodzi sporządzanie dokumentacji geotechnicznej, prace  z dziedziny hydrogeologii i operatów wodnoprawnych. Szerokie ujęcie tematu pozwala na dokładne określenie warunków gruntowo-wodnych, które, szczególnie w przypadku większych inwestycji, są niezbędne do stworzenia dobrego projektu” – wyjaśnia zakres i cel badań geologicznych ekspert z firmy Hydrologic.

Badania geologiczne przeprowadzane są w terenie (na miejscu przyszłej budowy) oraz w specjalistycznych laboratoriach, gdzie analizie są poddawane pobrane wcześniej próbki. Tego rodzaju badania prognozują często możliwe do wystąpienia w przyszłości problemy z budowlą, takie jak pękające ściany lub zapadające się fundamenty.

Rodzaje badań geologicznych

Badania geologiczne dzieli się na dwie główne grupy. Badania terenowe to przede wszystkim:

  • odwierty – jest to podstawowa metoda badań geotechnicznych, polegająca na nawiercaniu powierzchni w celu pozyskania odpowiednich próbek gruntu,
  • sondowanie dynamiczne – polowe badania stopnia zagęszczenia gruntu, stosowane przeważnie przy sypkich glebach,
  • sondowanie statyczne– w tym badaniu wykorzystuje się specjalistyczne sondy (np. CPT), których zadaniem jest ocena parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych gleby,
  • wykopy badawcze – ich celem jest analiza budowy geologicznej, litologii i upadu warstw skalnych,
  • próbne obciążenia gruntów – metoda stosowana w celu ustalenia nośności i sztywności podłoża gruntowego.

Oprócz metod polowych bardzo ważne są także szczegółowe analizy pobranych próbek w laboratoriach. Ich zadaniem jest ustalenie szczegółowych cech fizycznych i parametrów wytrzymałościowych. W tym miejscu bada się także gęstość, konsystencję i wilgotność pobranych próbek.

Badania geotechniczne, pomimo iż nie są prawnie wymagane, warto przeprowadzać przed rozpoczęciem budowy lub w momencie zakupu działki budowlanej. W niektórych przypadkach są jednak koniecznością, co jest uzależnione od rodzaju projektu budynku.

 

Podziel się:

Ogólna ocena artykułu

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję